• Cornelius Munkvik

Frøylandsvatnet har aldri vært renere

Gjennom en årrekke har badeglade blitt frarådet å bade i Frøylandsvatnet. Nye målinger viser imidlertid at vannet er blant de reneste i Time.