• Cornelius Munkvik

Ser du krysset?

Fosse-krysset mellom Bryne og Undheim er blant de mest ulykkesbelastede kryssene på Jæren. Mange av ulykkene skyldes brudd på vikeplikten.