• Christian Fr. Wyller

Renoveringen av «Jøsenfjord» blir kostbar

Klokken 20.00 la den 125 år gamle veteranbåten til kai på Sandanger i Hjelmeland. Vel hjemme igjen etter mange år i det store utland.