• Madlaleirens gamle magasin er oppført så tidlig som i 1880. Stein Halvor Jupskås

Ingen nåde for magasin grå

En 130 år gammel trebygning på Madla står i fare for å bli revet, til tross for skarpe protester fra flere hold.