Flyttekostnader til milliardbeløp

Oppbyggingen av nye forsvarsanlegg til erstatning for Jåttå og Madlaleiren beregnes å koste nærmere 2 milliarder kroner, mener fagforeningskilder.