Derfor kjører lastebilene på skoleveien

Transportnæringen kjører nye veier for å bedre trafikksikkerheten på Goa.