• Stavanger universitetssykehus kan bli nødt til å endre navn. Kristian Jacobsen

Vil ha strengere krav for universitetssykehus

Til nå har det ikke vært noen regler for hvilke sykehus som kan få tittelen universitetssykehus. Det blir det slutt på.