• Øverst fra venstre Ivar Braut, under Helge S. Gaard og Torstein Lalim. Øverst til høyre Bård Mæland og under Sigrid Sigmundstad.

To av disse er ute av bispekampen

Stemmene er talt opp. Nå er fem bispekandidater blitt til tre. Sigrid Sigmundstad fra Fister og Torstein Lalim er ute av bispekampen.