• Ordfører i Sandnes Stanley Wirak. Pål Christensen

Wirak: - Dette berører oss alle

– Dette er kjempetragisk. Mine tanker går først og fremst til familien. Men dette rammer oss alle, sier ordfører i Sandnes Stanley Wirak.