Strømkrise i Ryfylke kan stoppe milliardinvestering

Investeringer for over 1 milliard kroner kan bli stoppet, fordi strømforsyningen nærmer seg et kritisk nivå flere steder i Ryfylke.

Roger Viga, til venstre, og broren Nils Viga står i spissen for laksefabrikken Tytlandsvik Aqua, som åpnet i januar. De skal utvide med flere byggetrinn, og planlegger dessuten et enda større postsmoltanlegg i Årdal. For at totalt 25 millioner laks på 1 kilo skal kunne svømme rundt i kar på land, er brødrene avhengig av at Lyse Nett bygger ut strømkapasiteten.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

I Årdal planlegges en laksefabrikk til 800 millioner kroner. Utbyggingen er et ledd i satsingen på å gjøre lakseoppdrett mer landbasert. Det såkalte postsmoltanlegg skal ha kapasitet til 15.000 tonn. Med andre ord 15 millioner fisk på 1 kilo. Planlagt byggestart er i 2021, og anlegget skal stå klart til å ta imot den første fisken i 2022. Investeringsrammen er rundt 800 millionar kroner.

– Vi kommer ikke i gang med utbyggingen av Årdal Aqua før strømnettet bygges ut. Det er alvorlig for Hjelmeland at vi ikke har nok strøm, sier daglig leder Nils Viga.

Les også

LYSE: Elferje sluker strømkapasiteten

Nå roper ordførerne i Hjelmeland og Strand varsko. For Hjelmeland er situasjonen spesielt kritisk med tilnærmet null ledig kapasitet fram til høsten 2022.

– Dette legger sterke bånd på etablering og utviding av næringsliv og bosetning. Vi ber om en skisse fra Lyse Nett på hvilke kortsiktige tiltak som kan gjennomføres for å bøte på situasjonen, skriver ordførerne Bjørn Laugaland og Irene Heng Lauvsnes i et brev til Lyse Nett.

De to ordførerne ber også om at Lyse Nett innen utgangen av april skisserer en nødløsning for området fra Dalen på Jørpeland, via Tau og industriområdet Nordmarka og hele veien til Tytlandsvik i Hjelmeland, hvor Nils Viga nettopp åpnet ny laksefabrikk.

Sårbart med bare en linje

Om lag 300 millioner kroner har Tytlandsvik Aqua kostet. Viga står bak investeringen sammen med Grieg Seafood, Bremnes Seashore og Vest Havbruk, som både er medeiere og faste kjøpere av laksen. Postsmoltsanlegget har et produksjonsvolum på 3000 tonn per år i første omgang. På sikt er planen å øke til 10.000 tonn, ett byggetrinn om gangen.

– Vi har nok strøm til å kunne bygge en avdeling til, og kan da øke med 1500 tonn. Det tar tid å bygge ut nye haller, så det kan gå greit i Tytlandsvik, hvis vi får strøm til det fjerde bygget i 2022. Men vi har bare én strømforsyning og er veldig sårbare, hvis den faller ut. Dette er ting noen burde ha sett på før, det er noen som ikke har gjort jobben sin, sier Nils Viga.

Lyses langsiktige planer legger opp til at linja Veland (Strand) – Hjelmeland skal utbedret i 2022, mens kapasiteten økes året etter. Årdal får bedre kapasitet i 2023. Fjelde transformatorstasjon skal utbedres i 2024 og Tau transformatorstasjon i 2026. I 2028 skal Tau koples til Finnøy. Først i 2030 skal også Hjelmeland få strøm levert fra to kanter, når det åpnes en linje fra Helmikstøl i Forsand.

Store planer for kraftkrevende industri

Gjennom samarbeidsorganet Ryfylke IKS har kommunene lenge arbeidet med å se hva som skal til for at Google eller andre internasjonale selskaper skal etablere datasenter og annen kraftkrevende industri i Ryfylke. Gjennom selskapet New Kaupang skal dette prosjektet tas videre.

Ketil Barkved i Ryfylke IKS er kommunene sin koordinator for å få på plass større strømkapasitet. Han mener datasenterprosjektet har avslørt hvor prekær situasjonen er.

– Kapasiteten er sprengt på linjer og trafoer flere steder. Det meste av dagens nett er etablert av Midtre Ryfylke Elektrisitetslag på 1970-tallet. Lyse har planer om å investere 1–1,5 milliarder kroner for å øke kapasiteten i perioden 2023-2030. Det er bra, men det må gjøres noe nå. Ryfylkekommunene kan ikke leve med at bedrifter etablerer seg andre steder fordi vi ikke har strøm før om fire år, sier Ketil Barkved.

Ordførerne i Strand og Hjelmeland ber Lyse Nett se på hvilke muligheter det finnes for å skifte ut eller forsterke svake punkt i kraftsystemet, slik at det blir tilgang på mer strøm. Dessuten mener ordførerne at Lyse Nett bør vurdere muligheten for å kople ut forbrukere med egne strømaggregat i tidsrom med maksimalt forbruk, og hvordan lokale småkraftverk kan nyttes til å bedre situasjonen på kort sikt.

Publisert: