«Ser med beklagelse på at vi på grunn av Sandnes kommune ikke kommer fram til en ny og bedre byvekstavtale for befolkningen på Nord-Jæren»

Dette får konsekvenser, skriver representantene fra fylkeskommunen, Sola, Randaberg og Stavanger.

Bilde fra ett av møtene i den politiske styringsgruppa for byvekstavtalen. På høyre side av bordet sitter Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap), fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF), Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H), Sola-ordfører Ole Ueland (H) og Randaberg-ordfører Kristine Enger (Ap). Til venstre sitter statssekretær Anders Werp og vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Rogaland fylkeskommune, Sola, Randaberg og Stavanger kommuner gikk mandag kveld ut med en felles uttalelse etter at partene ikke ble enige om ny byvekstavtale etter et internt forhandlingsmøte mandag. Nå vil Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) ut av hele avtalen - om han får lov.

Her er uttalelsen:

«Representanter fra partene Rogaland fylkeskommune og kommunene Sola, Randaberg og Stavanger ser med beklagelse på at vi på grunn av Sandnes kommune ikke kommer fram til en ny og bedre byvekstavtale for befolkningen på Nord-Jæren. Byvekstavtalen skal gi mindre kø og bedre miljø. Uten ny byvekstavtale kan regionen gå glipp av 3,2 milliarder i ekstra statlige midler.

Vi har hatt sju forhandlingsmøter. Samtlige fem lokale parter hadde sitt eget utgangspunkt da forhandlingene startet. Fire av fem har tapt litt og vunnet litt, slik det er i forhandlinger.

Fire av fem har beveget seg i forhold til utgangspunktet. Fire av fem har ikke satt et ultimatum, men forhandlet seg fram til et kompromiss som betyr halvering av rushtidsavgiften og en bedre ordning barnefamilier med dårlig økonomi. Kompromisset gir en løsning som går opp økonomisk, løser trafikkproblemene og innfrir de statlige kravene til nullvekst i biltrafikken. Den femte parten, Sandnes, stiller ultimatum ved rushtidsavgiften og vil ikke være med på kompromisset.

Når vi ikke klarer å få Sandnes med på kompromisset, gjelder den opprinnelige avtalen som ble signert av alle parter i 2018. Den gjelder til 2023. Skulle en ikke klare å enes om en ny avtale etter 2023, gjelder Stortingets vedtak om bypakken i 15 år fra oppstart.

Dette får konsekvenser. Det betyr at vi ikke får halvert rushtidsavgiften. Det betyr at vi ikke får redusert tiden for rushtidsavgiften gjelder og vi får ikke innført lettelser for barnefamilier med spesielle utfordringer. I tillegg må vi kutte i allerede igangsatt tiltak som flere busser, overgangsbillett mellom buss og jernbane og andre positive tiltak som skal redusere
biltrafikken.»

Brevet er signert av:

  • Solveig Ege Tengesdal, KrF, fylkesordfører
  • Marianne Chesak, Ap, fylkesvaraordfører
  • Ole Ueland, H, ordfører Sola
  • Kristine Enger, Ap, ordfører Randaberg
  • Christine Sagen Helgø, H, ordfører Stavanger
Publisert: