• Har slått alarm om spesialundervisningen: Øverst fra venstre: Bjørg Klokk, leder av PTT i Stavanger i 20 år fram til nå. Sølvi Ona Gjul, utdanningsdirektør i Rogaland. Nederst fra venstre: Professor Thomas Nordahl som leder regjeringens ekspertutvalg om spesialundervisning. Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og har blant annet ledet forskingsprosjektet SPEED om spesialundervisningen i grunnskolen. Anders Minge, Kristian Jacobsen, Margunn Ueland

En av to som mottar spesialundervisning, får det av assistent

En av to som mottar spesialundervisning, får det av assistent, altså ikke av lærer eller spesialpedagog. Det er altfor dårlig, har både utdanningdirektøren i Rogaland og andre fagfolk sagt klart fra om den siste tiden. Nå vil oppvekststyret sikre seg at det ikke er slik i Stavanger.