• De siste kalkylene for bru til Vassøy lå mellom 400 og 500 millioner kroner. For å få eksakte tall må det utarbeides reguleringsplan. Pål Christensen
    Galleri

Vil lage finansieringsplan for Vassøy bru

Fylkesrådmannen går inn for en ny runde i føljetongen om Vassøy bru.