• Rådmannen ville fjerne 170 bossdunkar frå leikeplassar fordi folk brukar dei til å kaste sitt private søppel, men fekk eit rungande nei frå politikarane. JON INGEMUNDSEN

Klart og tydeleg nei til å fjerne bossdunkar

STAVANGER: Rådmannen sitt forslag om å fjerne 170 bossdunkar frå leikeplassar blei nedstemt.