Store forskjeller i vannavgiftene

For en 100 kvadratmeters bolig i regionen betales det minst ivannavgifter i Gjesdal. Har du en større bolig, kommer Klepprimeligst ut går det frem av en rapport fra Jærrådet.