Kostbar underbemanning

For å løse oppgavene i barnevernet, er Finnøy nødt til å kjøpe konsulenttjenester til 600 kroner timen.