Stor interesse for startpakkar

Kommuneleiinga i Hjelmeland har hatt stor pågang frå ungdom som vil busetja seg og få 60.000 kroner i startpakke.