Håper på flere studenter

Lokale krefter har en tid arbeidet for at en del av undervisningen ved Veterinærhøgskolen kan legges til Sandnes. I tilfelle må det reises et klinikkbygg på området til Statens veterinære senter.