Politiet oppklarer mye i Eigersund

Politiet satt inn et hardt skyts mot narkotikakriminaliteten i Eigersund i fjor. Det har gjort seg utslag på statistikken.