Synsing i sykehjemsrapport

Aftenbladet har snakket med tilsynslegene ved fem av de sju sykehjemmene som er med i rapporten til Fylkeslegen. Ingen kjenner seg igjen fra slik de selv beskrev situasjonen.