Sykehjemmene lite fleksible

Assisterende fylkeslege Ole Mathis Hetta mener at sykehjemmene ikke tar hensyn til naturlige svingninger i behov.