Steng bomringen

Dersom Vegdirektoratet og Vegvesenet skal komme ut av dette med litt av æren i behold, er det et minstekrav at bomstasjonene blir stengt fram til de blir gjort lovlige, sier Øyvind Kaurstad i Folkeaksjonen mot bompenger.