Pasienter til utlandet

Hittil er 15-20 rogalendinger klare for operasjon i utlandet. Antall personer med ortopediske lidelser som på denne måten tas ut av ventelistene, kan trolig dobles.