Foreslår gratis buss i sentrum

Stavangermannen Frode Kleppe vil ha reklamefinansiert buss fra Byterminalen i Stavanger til Holmen-området.