Blomsterbyen Stavanger

Stavanger er i ferd med å ta igjen Kristiansand som blomsterby.