Redde for å bli smittet? Å nei!

Vi snakket akkurat om legionærsyken. Var det ikke her oppe i parken smittekilden kan være? spør Bernt Aarstad.