40 asylsøkere til Sokndal i februar

— Vi har nå gått over fra en fase preget av sjokk og vantro til en fase preget av kreativitet og problemløsing, sier rådmann Jostein Størdal i Sokndal kommune. - Vi har ikke noe valg, legger rådmannen til.