Intens dragkamp om gardsmeieri

Bare en rask garanti fra Stortinget om bedre rammevilkår for private småmeierier kan hindre avvikling av Jæren Gardsmeieri og Gausdalmeieriet.