Ingen gevinst å legge ned i Sandnes

Sykepleierne ved ortopedisk avdeling i Sandnes er vant til å bli nevnt på sykehusledelsens dødsliste.