Tregere saksgang i byretten

Saksbehandlingstiden i Stavanger byrett stiger urovekkende. Justitiarius Olav T. Laake krever flere stillinger.