Ungdomshjem må stenges

Fylkesbarnevernet går mot 25 millioner kroner i underskudd. Detbetyr blant annet at boenheten Breidablikk stenger dørene 15.oktober. Fem midlertidig ansatte er oppsagt.