Klart for tre blokker

Parkeringsplassen nord for Stavanger brygge vil være ferdig utbygd med 121 boenheter våren 2006.