Krav om åpne søkerlister

Administrasjonsutvalget i Lund har strammet inn rutinene ved ansettelser. Søkere som ber om å bli skjermet fra offentlighet, skal føres på egen liste, heter det.