- Ventetid for ultralyd på flere måneder

Hjelpepleierne ved SiRs røntgenavdeling svarte på oppsigelser med åsi opp alt kveldsarbeid og nekte å fylle hull i helgene — og blestraks beordret på kveldsvakt. Assistentlege Karin Elisabeth Mæland(bildet) mener at ventetiden for ultralyd kan bli flere måneder.