HiS gjør seg klar

Høgskolen i Stavanger forbereder seg i alle ledd på å bli universitet. Fra årsskiftet skal omorgani— seringen iverksettes.