100 nye driftsbygninger

Nærmere 100 nye driftsbygninger og et titall utvidelser ogombygginger er byggemeldt i de åtte jærkommunene i 2003, ifølgetall fra kommunenes byggesaksavdelinger og landbrukskontor.