14 ville ha eiendomsskatt på næringsbygg

Kutt i skolen kommer og kritikerne ble beskyldt for svartmaling. Ellers endret kommunestyrebehandlingen av neste års budsjett i går lite på flertallsforslaget.