- Misvisende informasjon fra Avinor-sjef om Sola flypass

— Sola er blant Nordens fremste flyplasser i inntjening. Å hevde at det ikke er økonomisk grunnlag til å utvide terminalbygget er helt feil.