Politikerne lar tog-gisselet gå

Det politiske flertallet i Sandnes gir opp kravet om at Strandgata må graves ned samtidig som man bygger dobbeltspor på Norestraen.