Kvalitetspris tildelt Strand for andre gang

I fjor var det Mini-Stortinget, i år er det skolebasert demokratiprosjekt. Strand videregående skole har mange jern i ilden, og høster priser for sitt arbeid.