Folket avgjer i Ølen og Vindafjord

Vallokala i Ølen og Vindafjord stenger kl. 20. To og ein halv time seinare, kl 22.30, skal resultatet av folkrøystinga om kommunesamanslåing vera klart.