Varsler minus på 80 mill.

Utgifter galopperer og inntekter parkerer. Rådmann Tor Sirnes varsler at Sandnes kommune kan få inntil 70-80 millioner kroner i manko i forhold til budsjett i år.