En død sau hvert minutt

Mange dyr må bøte med livet på norske veier. Enda flere dør av naturlige årsaker i norsk utmark. Under beitesesongen dør det en sau i minuttet.