Asylsøkere i retur

De fleste asylsøkerne som har ankommet Sokndal og Lund, må regne med å bli sendt hjem.