- Vi er for dårlige på fisk

Av kystfylkene fra Rogaland og nordover, blir vi slått av alle bortsett fra Finnmark, når det gjelder antall konsesjoner vel og merke.