Boliger gjør misbruk lite synlig

Opp mot 500 av byens innbyggere er avhengige av heroin. Boligpolitikken er en av grunnene til at de tunge rusmisbrukere i Stavanger ikke preger bybildet.