Mange ville ha Siqveland

Ordføraren som no må forlata toppvervet i Hå, gjorde personleg eit svært god valg. Igjen.