Minst fornøyd med uteområde

Av 465 barn med plass i kommunale barnehager i Time i vår, var det bare foresatte til 175 barn som svarte på en brukerundersøkelse.