Stavanger bedt om å bosette 170 flyktninger

Utlendingsdirektoratet (UDI) har bedt Stavanger kommune bosette 170flyktninger til neste år. Rådmannen mener kommunen ikke har noesærlig valg.