Fem skal styra Hjelmeland

Rådmann Øyvind Bergøy vil kutta talet på sjefar i kommunen frå 15 til fem.